Jumalattomat


Amerikka

Ateistiksi tai agnostikoksi itsensä identifioivien ihmisten määrä on Amerikassa kasvussa. Tämä suuntaus on huomattavin vuosituhannen vaihteessa elävien keskuudessa, sillä tuoreen tutkimuksen mukaan lähes kolmannes 18-29-vuotiaista amerikkalaisista ei usko jumalaan. Tämä suuntaus on saanut osakseen sekä kiitosta että kritiikkiä. Jotkut pitävät sitä merkkinä siitä, että Amerikasta on vihdoinkin tulossa uskonnottomien ihmisten suhteen hyväksyvämpi, kun taas toiset pitävät sitä merkkinä kansakunnan moraalisesta rappiosta.

Riippumatta siitä, mitä mieltä tästä suuntauksesta ollaan, ei ole kiistatonta, että

1. Jumalattomuuden vaarat

Nyky-yhteiskunnassamme on jumalattomuuden vaaroja. Yhä useammat ihmiset hylkäävät ajatuksen Jumalasta ja uskonnosta. He elävät elämäänsä ilman moraalista kompassia. He tekevät mitä haluavat välittämättä muista. Tämä on resepti katastrofiin.

Ilman Jumalaa ei ole absoluuttista totuutta. Ihmiset jäävät määrittelemään itse, mikä on oikein ja mikä väärin. Tämä johtaa kaikenlaisiin ongelmiin. Ihmiset voivat oikeuttaa kaikenlaisia pahoja asioita, jos he eivät usko Jumalaan.

Jumalattomuus johtaa myös toivottomuuteen. Ilman uskoa kuolemanjälkeiseen elämään ihmisillä ei ole toivoa mistään tämän elämän jälkeisestä elämästä. Tämä voi johtaa epätoivoon ja tunteeseen, että elämä on merkityksetöntä.

Jumalattomuus on vaarallinen asia. Se johtaa kaikenlaisiin ongelmiin yhteiskunnassa. On tärkeää, että kasvatamme lapsemme uskoon Jumalaan, jotta heillä olisi moraalinen kompassi ja toivoa tulevaisuutta varten.

2. Jumaluuden hyödyt

Jumalisuudella on monia hyötyjä, joita tavallinen väestö ei useinkaan arvosta tai ymmärrä. Seuraavassa on vain muutamia hyötyjä, joita jumalisuuden elämään liittyy:

1. Jumaluus tuo sisäistä rauhaa ja tyytyväisyyttä.

Kun elät elämää, joka on Jumalalle mieluinen, löydät sisäisen rauhan ja tyytyväisyyden, joka tulee siitä, että tiedät tekeväsi hänen tahtoaan. Tätä rauhaa ja tyytyväisyyttä maailma ei voi tarjota, ja se on yksi jumalisuuden suurimmista eduista.

2. Jumaluus tuo toivoa ja valoisan tulevaisuuden.

Olivatpa nykyiset olosuhteesi mitkä tahansa, jos elät jumalallista elämää, sinulla voi olla toivoa valoisasta tulevaisuudesta. Koska Jumala hallitsee, voit luottaa siihen, että hänellä on suunnitelma elämääsi ja että hän tekee kaiken parhaaksesi.

3. Jumaluus antaa sinulle voimaa matkaa varten.

Elämänmatka voi olla vaikea, mutta kun elät jumalaapelkäävää elämää, sinulla voi olla voimaa kohdata kaikki, mitä tiellesi tulee. Jumala antaa sinulle voimaa, jota tarvitset voittaaksesi kaikki esteet, joita saatat kohdata.

4. Jumaluus tuo iloa ja onnea.

Kun elät jumalaapelkäävää elämää, löydät iloa ja onnea vaikeuksien keskellä, koska tiedät tekeväsi oikein. Tämä ilo ja onnellisuus on seurausta siitä, että elät Jumalaa miellyttävää elämää.

5. Jumaluus tuo siunauksia.

Jumala siunaa niitä, jotka elävät jumalallista elämää. Hän siunaa heitä läsnäolollaan, rauhallaan ja ilollaan. Hän siunaa heitä myös suojeluksellaan, huolenpidollaan ja suosiollaan.

3. Jumalan merkitys elämässämme

Jumala on maailmankaikkeuden ja kaiken siinä olevan luoja. Hän on kaikkivoipa ja kaikkitietävä. Hän on rakastava Jumala, joka haluaa olla suhteessa meihin.

Jumala on tärkeä elämässämme, koska hän on kaiken elämän lähde. Hän loi meidät ja tuntee meidät paremmin kuin me itse tunnemme itsemme. Hän tietää, mikä on meille parasta, ja hänen suunnitelmansa meitä varten ovat hyvät.

Jumala on tärkeä elämässämme myös siksi, että hän on Vapahtajamme. Hän lähetti Poikansa Jeesuksen kuolemaan syntiemme tähden, jotta saisimme iankaikkisen elämän. Jeesus on ainoa tapa tuntea Jumala.

Jumala on tärkeä elämässämme, koska hän on voimamme lähde. Kun me olemme heikkoja, hän on vahva. Kun kamppailemme, hän on lohtumme. Hän on aina tukenamme, silloinkin kun emme sitä tajua.

Jumala on tärkeä elämässämme, koska hän rakastaa meitä ehdoitta. Teimmepä mitä tahansa, hän rakastaa meitä aina. Hänen rakkautensa on täydellistä eikä se koskaan petä.

Jumala on tärkeä elämässämme, koska hän on palvontamme arvoinen. Hän ansaitsee kaiken ylistyksemme ja kunniamme. Meidän pitäisi ylistää häntä joka päivä siitä, kuka hän on ja kaikesta siitä, mitä hän on tehnyt meille.

4. Ero jumalisuuden ja uskonnollisuuden välillä

Hurskauden ja uskonnollisuuden välillä on suuri ero. Jumalisuudessa on kyse henkilökohtaisesta suhteesta Jumalaan, kun taas uskonnollisuus on enemmänkin sääntöjen ja määräysten noudattamista. Jumaluudessa on kyse siitä, että ihmisellä on sydän Jumalalle, kun taas uskonnollisuus on enemmän pään tietämistä. Jumaluudessa on kyse siitä, että elät elämääsi Jumalalle, kun taas uskonnollisuudessa on kyse enemmän siitä, että näytät hyvältä ulospäin. Jumaluudessa on kyse nöyryydestä, kun taas uskonnollisuudessa on enemmän kyse ylpeydestä. Jumaluus on kuuliaisuutta, kun taas uskonnollisuus on enemmänkin kontrollia.

5. Jumalan tarve maailmassamme

Maailmassa, joka on yhä maallistuneempi, voi olla helppo unohtaa Jumalan merkitys. Jumalan tarve on kuitenkin yhtä suuri kuin koskaan. Jumala on kaiken rakkauden, toivon ja ilon lähde. Hän on se, joka loi meidät ja tuntee meidät paremmin kuin me itse tunnemme itsemme. Hän on se, joka antaa meille voimaa, kun olemme heikkoja, ja lohdutusta, kun meitä sattuu.

Maailma on rikkinäinen paikka. Se on täynnä kipua ja kärsimystä. Mutta se on myös paikka täynnä rakkautta ja kauneutta. Jumala on ainoa, joka voi saada kaikesta tolkkua. Hän on ainoa, joka voi auttaa meitä löytämään toivoa tuskan keskellä. Hän on ainoa, joka voi antaa meille voimaa jatkaa eteenpäin.

Jumalan tarve ei ole vain henkilökohtainen tarve. Se on myös maailmamme tarve. Maailmamme tarvitsee kipeästi rakkautta, toivoa ja iloa. Se tarvitsee epätoivoisesti Jumalaa, joka voi saada kaiken järkeä tähän kaikkeen.


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.